VISSAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialności przedkłada do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 12/1.4/20 dot. zaprojektowania wzorcowego salonu sprzedaży VISSAVI, dostawy mobilnego i modułowego systemu ekspozycyjnego dostosowanego do obecnych sklepów stacjonarnych oraz dostawy matryc modułowych.