VISSAVI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością informuje o zakończonej realizacji projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

 

Cel główny projektu:

wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI, poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności.

 

Cele szczegółowe:

·        zaprojektowanie i wdrożenie innowacji produktowej w postaci znacząco zmodyfikowanego produktu w postaci kolekcji smart casual oraz ekskluzywnych sukni wieczorowych,

·        stworzenie warunków umożliwiających wdrożenia innowacji produktowej,

·        zaprojektowanie i wdrożenie innowacji marketingowej w zakresie m.in. strategii wizerunku i komunikacji marketingowej marki VISSAVI oraz nowej identyfikacji wizualnej i wzorów materiałów promocyjnych,

·        zaprojektowanie i wdrożenie innowacji organizacyjnej i procesowej,

·        usprawnienie technologii poprzez doposażenie posiadanych zasobów technologicznych.

 

 

Wartość projektu: 1 450 997, 73 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 693 203,77 PLN