Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na opracowaniu nowego procesu obsługi klienta w sklepie (service design) oraz materiałów szkoleniowych z zakresu stylizacji i sprzedaży przeznaczonych dla obsługi sklepów w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy w oparciu o rozeznanie cenowe