INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego dostawy „Plotera (1 szt.)”, „Drukarki etykiet i wszywek pielęgnacyjnych z nawijarką (1 szt.)” oraz „Kolektorów z inwentaryzatorem (3 szt.)” w ramach projektu pn. „ Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

Załączniki:

1.      Informacja o wynikach