INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

dot. opracowania strategii pozycjonowania marki VISSAVI i sklepu internetowego marki VISSAVI w wyszukiwarkach internetowych wraz z propozycjami kluczowych słów i sformułowań w ramach projektu pn. „ Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

Załączniki:

1.      Informacja o wynikach