VISSAVI Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na opracowanie strategii pozycjonowania marki VISSAVI i sklepu internetowego marki VISSAVI w wyszukiwarkach internetowych wraz z propozycjami kluczowych słów i sformułowań w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II