Wyniki postępowania ofertowego nr 9/1.4/20

wtorek, 24th listopad 2020

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego działań związanych z opracowaniem strategii wizerunku i komunikacji marketingowej marki VISSAVI w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach