Wyniki postępowania ofertowego nr 7/1.4/20

poniedziałek, 31st sierpień 2020

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy „maszyn związanych z doposażeniem wzorcowni i laboratorium ” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postępowania ofertowego Informacja o wynikach