Wyniki postępowania ofertowego dotyczącego dostawy „sprzętu związanego z doposażeniem studia fotograficznego

piątek, 7th sierpień 2020

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy „sprzętu związanego z doposażeniem studia fotograficznego ” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załącznik:

Informacja o wynikach