Wyniki postępowania ofertowego dotyczącego dostawy „maszyn związanych z doposażeniem wzorcowni i laboratorium”

wtorek, 28th lipiec 2020

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy „maszyn związanych z doposażeniem wzorcowni i laboratorium” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach