Wyniki postępowania ofertowego nr 1/1.4/20

wtorek, 17th marzec 2020

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu e-commerce sklepu internetowego wraz z przeprojektowaniem strony internetowej ze sklepem internetowym w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego