ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. opracowania strategii pozycjonowania marki VISSAVI i sklepu internetowego marki VISSAVI w wyszukiwarkach internetowych wraz z propozycjami kluczowych słów i sformułowań

 

VISSAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialności zaprasza do złożenia oferty na opracowanie strategii pozycjonowania marki VISSAVI i sklepu internetowego marki VISSAVI w wyszukiwarkach internetowych wraz z propozycjami kluczowych słów i sformułowań w ramach projektu pn. „ Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

Załączniki:

1.      Zapytanie ofertowe 

2.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

3.      Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2,

4.      Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają doświadczenie – Załącznik nr 3,

5.      Metodologia realizacji usługi –Załącznik nr 4.