wtorek, 7th styczeń 2020

Vissavi Sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacje na kapitał obrotowy” w ramach Programu Operacyjnego Polska  wschodnia 2014-2020

Głównym celem projektu jest utrzymanie działalności firmy Vissavi sp. z o.o. przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Wartość projektu: 109 295.37 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 109 295.37 PLN

Vissavi Sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska  wschodnia 2014-2020

Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Wzór na konkurencję II etap

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Vissavi, poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności.

Finalnym efektem realizacji projektu będzie rozwój oferty poprzez wdrożenie nowych produktów co pozwoli na zdobycie nowych klientów na rynkach krajowych, a także wzmocnienie pozycji rynkowej marki. Firma zakłada, iż w wyniku realizacji projektu podniesione zostaną kompetencje wzornicze i projektowe wewnątrz firmy co przełoży się na walory oferty produktowej.

Wartość projektu: 1 491 990.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 714 800.00 PLN