ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania strategii pozycjonowania marki VISSAVI i sklepu internetowego marki VISSAVI w wyszukiwarkach internetowych wraz z propozycjami kluczowych słów i sformułowań

wtorek, 16th Luty 2021

 

VISSAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialności zaprasza do złożenia oferty na opracowanie strategii pozycjonowania marki VISSAVI i sklepu internetowego marki VISSAVI w wyszukiwarkach internetowych wraz z propozycjami kluczowych słów i sformułowań w ramach projektu pn. „ Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

 

Załączniki:

  1.  ZAPYTANIE OFERTOWE strategia pozycjonowania
  2.  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
  4. Zalacznik nr 3 Zestawienie potwierdzające doświadczenie