Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 4/1.4/20 na realizację dostawy maszyn związanych z doposażeniem wzorcowni i laboratorium

poniedziałek, 13th Lipiec 2020

VISSAVI Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 4/1.4/20 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację dostawy maszyn związanych z doposażeniem wzorcowni i laboratorium w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.