Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego na realizację dostawy maszyn związanych z doposażaniem wzorcowni i laboratorium

środa, 15th Kwiecień 2020

VISSAVI Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację dostawy maszyn związanych z doposażeniem wzorcowni i laboratorium w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.