Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego na opracowanie strategii wizerunku i komunikacji marketingowej marki VISSAVI

środa, 15th Kwiecień 2020

VISSAVI Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na opracowanie strategii wizerunku i komunikacji marketingowej marki VISSAVI w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.